มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สวัสดีค่ะ กรุณา
Login หรือ
Register
ข่าวสารจากคณะ
ยินดีต้อนรับสู่ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
ดูทั้งหมด
Introduction The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is an economic group comprised of the countries of Southeast Asia. ASEAN and Asia Pacific has been the most dynamic and fastest growing region in the world, but the 1997 Asian crisis sent...
Introduction Due to the unprogressive negotiation to drive the execution of trade negotiation of the DOHA Round under WTO’s scope, many countries resort to negotiation of the bilateral free trade agreement. However, nature and conditions of this new kind...
เว็บบอร์ด
เว็บบอร์ด
ดูทั้งหมด
ทดสอบเว็บบอร์ดภาษาไทย

โดย admin  เมื่อ 14 Apr 11

test

โดย admin  เมื่อ 29 Mar 11

test 2

โดย admin  เมื่อ 27 Mar 11

Sample Forum Post

โดย admin  เมื่อ 03 Feb 11

แบบสำรวจ
แบบสำรวจ
 

hello

  • 1 (100%)
  • 2 (0%)
  • Total Votes: 1
STOU e-Library
Video ประกอบชุดวิชา
STOU e-Tutorials
STOU e-Learning
นานาสาระ
ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารและกิจกรรม
ดูทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด  สำหรับป.ตรี  สำหรับป.โท  สำหรับบุคคลทั่วไป 
แผนกิจกรรมชุดวิชากฎหมายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 1_57

29 Sep 2014

แผนกิจกรรมชุดวิชากฎหมายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 1_57 เลื่อนกำหนดการสัมมนาเสริมจากเดิมเป็นวันที่ 4 ตุลาคม 2557 รายละเอียดดังแผนกิจกรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเสนอผลงานวิจัย การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา และกำหนดการวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 5206-7 อาคารสัมมนา 1 มสธ.

24 Sep 2014

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเสนอผลงานวิจัย การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา คลิ๊กที่นี่

แนวทางในการจัดทำสื่อเสริมประเภท Learning Object module (LOM)

05 Sep 2013

แนวทางในการจัดทำสื่อเสริมประเภท Learning Object module (LOM)

แหล่งค้นคว้าข้อมูลในการจัดทำงานวิจัยทางด้านกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

05 Sep 2013

แหล่งค้นคว้าข้อมูลในการจัดทำงานวิจัยทางด้านกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แผนกิจกรรมชุดวิชากฎหมายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 1_57

29 Sep 2014

แผนกิจกรรมชุดวิชากฎหมายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 1_57 เลื่อนกำหนดการสัมมนาเสริมจากเดิมเป็นวันที่ 4 ตุลาคม 2557 รายละเอียดดังแผนกิจกรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเสนอผลงานวิจัย การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา และกำหนดการวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 5206-7 อาคารสัมมนา 1 มสธ.

24 Sep 2014

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเสนอผลงานวิจัย การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา คลิ๊กที่นี่

คู่มือเทคนิคในการจัดทำสื่อเสริมประเภท Learning Object module

12 Sep 2014

คู่มือเทคนิคในการจัดทำสื่อเสริมประเภท Learning Object Module (LOM) คลิ๊กที่นี่

เอกสารรวบรวมแหล่งค้นคว้าข้อมูลสำหรับการพิจารณากำหนดหัวข้องานวิจัยทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียน

12 Sep 2014

เอกสารรวบรวมแหล่งค้นคว้าข้อมูลสำหรับการพิจารณากำหนดหัวข้องานวิจัยทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายในกลุ่มประเทสอาเซียน คลิ๊กที่นี่

นักศึกษาตัวอย่าง
นักศึกษาตัวอย่าง
ยังไม่มีข้อมูล
อ่านต่อ
ติดต่อเรา
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 503-3602, (02) 504-8361-5, (02) 504-7777 ต่อ 8361-5
โทรสาร (02) 503-3569, (02) 503-3854
Email lwoffice@stou.ac.th
© 2010 สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์: (02) 503-3602, (02) 504-8361-5, (02) 504-7777 ต่อ 8361-5