มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สวัสดีค่ะ กรุณา
Login หรือ
Register
ข่าวสารจากคณะ
ยินดีต้อนรับสู่ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
ดูทั้งหมด
Introduction The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is an economic group comprised of the countries of Southeast Asia. ASEAN and Asia Pacific has been the most dynamic and fastest growing region in the world, but the 1997 Asian crisis sent...
Introduction Due to the unprogressive negotiation to drive the execution of trade negotiation of the DOHA Round under WTO’s scope, many countries resort to negotiation of the bilateral free trade agreement. However, nature and conditions of this new kind...
เว็บบอร์ด
เว็บบอร์ด
ดูทั้งหมด
ทดสอบเว็บบอร์ดภาษาไทย

โดย admin  เมื่อ 14 Apr 11

test

โดย admin  เมื่อ 29 Mar 11

test 2

โดย admin  เมื่อ 27 Mar 11

Sample Forum Post

โดย admin  เมื่อ 03 Feb 11

แบบสำรวจ
แบบสำรวจ
 

hello

  • 1 (100%)
  • 2 (0%)
  • Total Votes: 1
STOU e-Library
Video ประกอบชุดวิชา
STOU e-Tutorials
STOU e-Learning
นานาสาระ
ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารและกิจกรรม
ดูทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด  สำหรับป.ตรี  สำหรับป.โท  สำหรับบุคคลทั่วไป 
ประกาศ

05 Jun 2014

ตามที่มหาวิทยาลัยให้สาขาวิชาประกาศเลื่อนการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ออกไปก่อนนั้น ในการนี้สาขาวิชาได้กำหนดให้มีการจัดอบรมดังกล่าวใหม่อีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2557 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ ทั้งนี้ นักศ

ด่วน!

07 May 2014

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินโครงสร้างเพื่อให้ได้ชุดวิชาครบตามที่ กต. และ กอ. กำหนด จะต้องนำผลการเรียนมาคำนวณผลการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินโครงสร้างในภาคการศึกษาที่ 2/2556 สาขาวิชานิติศาสตร์ขอให้นักศึกษายื่นคำร้องใหม่ โดยให้นำชุดวิชาท

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

19 Mar 2014

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 1. มสธ. จังหวัดนนทบุรี วันที่ 1 เมษายน 2557 คลิ๊กที่นี่ 2. มสธ. จังหวัดนนทบุรี วันที่ 2 เมษายน 2557 คลิ๊กที่นี่ 3. มสธ. จังหวัดนนทบุรี วันที่ 3 เมษายน 2557 คลิ๊กที่นี่ 4. มสธ. จังหว

ขยายระยะเวลาการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

14 Mar 2014

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสามารถโอนเงินและส่งแบบตอบรับได้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2557 นักศึกษาสามารถส่งเอกสารโดยการ sacan ได้ทาง e-mail ได้ที่ tipparat30@hotmail.com

ประกาศ

05 Jun 2014

ตามที่มหาวิทยาลัยให้สาขาวิชาประกาศเลื่อนการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ออกไปก่อนนั้น ในการนี้สาขาวิชาได้กำหนดให้มีการจัดอบรมดังกล่าวใหม่อีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2557 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ ทั้งนี้ นักศ

ด่วน!

07 May 2014

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินโครงสร้างเพื่อให้ได้ชุดวิชาครบตามที่ กต. และ กอ. กำหนด จะต้องนำผลการเรียนมาคำนวณผลการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินโครงสร้างในภาคการศึกษาที่ 2/2556 สาขาวิชานิติศาสตร์ขอให้นักศึกษายื่นคำร้องใหม่ โดยให้นำชุดวิชาท

สัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ“บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญกับกระบวนการนิติบัญญัติ”

12 Jun 2013

“ด้วยสาขาวิชานิติศาสตร์และสาขาวิชารัฐศาสตร์ จะจัดสัมมนาทางวิชาการโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ มหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ ประเทศออสเตรีเลีย ใน หัวข้อ “บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญกับกระบวนการนิติบัญญัติ” วันศุกร์ที่ 21 มิถ

article - same sex marriage

06 Mar 2013

article - same sex marriage

นักศึกษาตัวอย่าง
นักศึกษาตัวอย่าง
ยังไม่มีข้อมูล
อ่านต่อ
ติดต่อเรา
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 503-3602, (02) 504-8361-5, (02) 504-7777 ต่อ 8361-5
โทรสาร (02) 503-3569, (02) 503-3854
Email lwoffice@stou.ac.th
© 2010 สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์: (02) 503-3602, (02) 504-8361-5, (02) 504-7777 ต่อ 8361-5