มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สวัสดีค่ะ กรุณา
Login หรือ
Register
ข่าวสารจากคณะ
ยินดีต้อนรับสู่ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
ดูทั้งหมด
Introduction The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is an economic group comprised of the countries of Southeast Asia. ASEAN and Asia Pacific has been the most dynamic and fastest growing region in the world, but the 1997 Asian crisis sent...
Introduction Due to the unprogressive negotiation to drive the execution of trade negotiation of the DOHA Round under WTO’s scope, many countries resort to negotiation of the bilateral free trade agreement. However, nature and conditions of this new kind...
เว็บบอร์ด
เว็บบอร์ด
ดูทั้งหมด
ทดสอบเว็บบอร์ดภาษาไทย

โดย admin  เมื่อ 14 Apr 11

test

โดย admin  เมื่อ 29 Mar 11

test 2

โดย admin  เมื่อ 27 Mar 11

Sample Forum Post

โดย admin  เมื่อ 03 Feb 11

แบบสำรวจ
แบบสำรวจ
 

hello

  • 1 (100%)
  • 2 (0%)
  • Total Votes: 1
STOU e-Library
Video ประกอบชุดวิชา
STOU e-Tutorials
STOU e-Learning
นานาสาระ
ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารและกิจกรรม
ดูทั้งหมด
ข่าวทั้งหมด  สำหรับป.ตรี  สำหรับป.โท  สำหรับบุคคลทั่วไป 
สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “สิทธิความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย”

21 May 2015

สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “สิทธิความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย” วันที่ 8 ก.ค. 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ มสธ. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. โครงการสัมมนา คลิ๊กที่นี่ 2. กำหนดการสัมมนา คลิ๊กที่นี่ 3. ใบสมัคร

กำหนดการอบรมเข้ม ป.โท

15 May 2015

นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาอบรมเข้ม ป.โท สาขาวิชากำหนดให้มีการจัดอบรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2558

กิจกรรมพิเศษ ชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ภาค 2 ปีการศึกษา 2558

20 Apr 2015

รายละเอียดการจัดกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

แนวทางในการจัดทำสื่อเสริมประเภท Learning Object module (LOM)

05 Sep 2013

แนวทางในการจัดทำสื่อเสริมประเภท Learning Object module (LOM)

สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “สิทธิความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย”

21 May 2015

สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “สิทธิความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย” วันที่ 8 ก.ค. 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ มสธ. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. โครงการสัมมนา คลิ๊กที่นี่ 2. กำหนดการสัมมนา คลิ๊กที่นี่ 3. ใบสมัคร

กำหนดการอบรมเข้ม ป.โท

15 May 2015

นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาอบรมเข้ม ป.โท สาขาวิชากำหนดให้มีการจัดอบรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2558

สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “สิทธิความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย”

21 May 2015

สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “สิทธิความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย” วันที่ 8 ก.ค. 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ มสธ. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. โครงการสัมมนา คลิ๊กที่นี่ 2. กำหนดการสัมมนา คลิ๊กที่นี่ 3. ใบสมัคร

เอกสารเผยแพร่

16 Mar 2015

1. เอกสารการเผยแพร่ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมายโดยผ่านทางเวปไซด์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่องแนวทางการจัดทำโครงสร้างวิทยานิพนธ์ของสาขาวิชานิติศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ 2. เอกสารการเผยแพร่ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมายโดยผ่านทางเวปไซด์ประจำสาขาวิชานิต

นักศึกษาตัวอย่าง
นักศึกษาตัวอย่าง
ยังไม่มีข้อมูล
อ่านต่อ
ติดต่อเรา
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 503-3602, (02) 504-8361-5, (02) 504-7777 ต่อ 8361-5
โทรสาร (02) 503-3569, (02) 503-3854
Email lwoffice@stou.ac.th
© 2010 สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์: (02) 503-3602, (02) 504-8361-5, (02) 504-7777 ต่อ 8361-5