มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สวัสดีค่ะ กรุณา
Login หรือ
Register
หน้าหลัก > บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
เมนูข้อมูลสาขาวิชา
ค้นหาจากคณาจารย์
ค้นหาจากประเภทของบทความ
ค้นหา
ความเป็นมา
Introduction The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is an economic group comprised of the countries of Southeast Asia. ASEAN and Asia Pacific has been the most dynamic and fastest growing region in the world, but the 1997 Asian crisis sent...
บทนำ วิวัฒนาการแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพทางเศรษฐกิจของประชาน นั้น มีมูลฐานมาจากการคุ้มครองสิทธิของมนุษย์ตามหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในฐานะที่มนุษย์เกิดมาย่อมต้องมีสิทธิแห่งความเสมอภาคในการเป็นมนุษย์ มีสิทธิ ในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และ เสร...
Introduction Due to the unprogressive negotiation to drive the execution of trade negotiation of the DOHA Round under WTO’s scope, many countries resort to negotiation of the bilateral free trade agreement. However, nature and conditions of this new kind...
Page 1 of 1 (3 items)
ติดต่อเรา
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 503-3602, (02) 504-8361-5, (02) 504-7777 ต่อ 8361-5
โทรสาร (02) 503-3569, (02) 503-3854
Email lwoffice@stou.ac.th
© 2010 สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์: (02) 503-3602, (02) 504-8361-5, (02) 504-7777 ต่อ 8361-5