มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สวัสดีค่ะ กรุณา
Login หรือ
Register
หน้าหลัก > บทความวิชาการ > กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
เครื่องมือ
เครื่องมือ
โหวต
จำนวนผู้โหวต คน
จำนวนผู้อ่าน 980 คน
พิมพ์บทความนี้
พิมพ์
ไปยังหน้าหลักบทความ
รายละเอียดบทความ
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
ISBN : n/a
ราคา : 190.00 บาท
รายละเอียด

ตัวบท เน้นมาตราสำคัญ และวิเคราะห์ฎีกาสำคัญ พร้อมตัวอย่างคำถามและแนวข้อสอบอัตนัย

blog comments powered by Disqus
ติดต่อเรา
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 503-3602, (02) 504-8361-5, (02) 504-7777 ต่อ 8361-5
โทรสาร (02) 503-3569, (02) 503-3854
Email lwoffice@stou.ac.th
© 2010 สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์: (02) 503-3602, (02) 504-8361-5, (02) 504-7777 ต่อ 8361-5